Em đang muốn đi học guitar, mà đang cân nhắc thử là học guitar có lợi ích gì không. Thật ra thì em cũng thích môn này, nhưng nếu chỉ học cho vui mà không mang lại lợi ích gì thì chắc em không học.

119 lượt xem 1 Trả lời Âm nhạc
1 trả lời cho câu hỏi "Học đàn guitar có lợi ích gì không?"

Không phải 1 mà có tới 10 lợi ích luôn nhé bạn

Coi ở đây nè: http://www.seaguitar.com/10-loi-ich-guitar-mang-lai/

0 bình luận

Bạn phải đăng nhập để trả lời câu hỏi