Trên trang blog của mình hiện có dòng chữ “Tự động nâng cấp WordPress không thành công! Hãy thông báo cho quản trị trang.”Mình không biết cách thông báo như thế nào, mong được giúp đỡ.

174 lượt xem 0 Trả lời Internet
0 trả lời cho câu hỏi "Nâng cấp wordpress"

Bạn phải đăng nhập để trả lời câu hỏi